Wankelmotorer

Wankelmotorn är en ovanligare form av motor, som aldrig blev lika populär bland biltillverkare som Ottomotorn (det vill säga det som de flesta känner till som en vanlig fyrtaktsmotor). Wankelmotorn är uppkallad efter Felix Wankel, som uppfann sin motor år 1953. Wankelmotorn bygger på både Ottomotorns och dieselmotorns principer, och fungerar genom att en liksidig rotor med svagt konvexa sidor roterar inuti ett ovalt rotorhus. Vid rotorns sidor bildas därför hålrum, där de fyra faserna av förbränningsprocessen sker: insugning, kompression, arbetsslag och utblåsning. En wankelmotor karakteriseras av att den oftast har liten volym, höga varv och att den går mjukt. Det är också vanligt att motorn har hög bränsleförbrukning.

800px-Wankel-1Wankelmotorn användes framförallt i personbilar tillverkade av NSU, som lanserade dessa år 1967 med modellen NSU Ro 80. Många såg detta som framtidens bil, och den utsågs till årets bil 1967. Det skulle dock visa sig att wankelmotorerna hade kort livslängd: i många bilar som NSU tillverkade var man tvungen att byta ut motorn innan garantitiden för bilen hade gått ut. Det ekonomiska bakslag som detta innebar för NSU gjorde att få andra biltillverkare vågade försöka sig på att använda wankelmotor i sina bilar.

En av de få biltillverkare som trots allt gjorde det var Mazda, som dessutom förbättrade wankelmotorn och gjorde driftssäkerheten bättre. Från 1967 och framåt utkom Mazda med ett flertal bilmodeller med wankelmotor, varav den senaste var Mazda RX-8 (som producerades mellan 2003 och 2012).

Om du har en gammal veteranbil från 1960- eller 1970-talet med wankelmotor som du vill renovera, hittar du allt byggmaterial du behöver för att skapa en ställning för bilen på Byggmax.se. Med en ställning som får upp bilen från marken underlättar du betydligt allt arbete under bilen.

Leave a Reply

mts_cool