Bilar med två motorer – hybridbilar

Bilar som har fler än en kraftkälla kallas för hybridbilar. Den vanligaste formen av hybridbil idag har en vanlig förbränningsmotor, som drivs av diesel eller bensin, och en elmotor med batteri. Hur dessa två motorer samverkar kan skilja sig åt – de kan arbeta samtidigt för att driva bilen framåt, eller var för sig. Vanligtvis brukar dock förbränningsmotorn användas för att ladda elmotorns batteri. Det sker bland annat genom att en viss del av den värmeenergi som produceras av förbränningsmotorn tas tillvara och blir till el i batteriet, som sedan kan användas av elmotorn. Det finns också särskilda laddhybridbilar. Dessa har ett större batteri som kan laddas från en extern elkälla, på samma sätt som rena elbilar. Ett välkänt exempel på en hybridbil är Toyota Prius. Detta var den första massproducerade hybridbilen.Structure_of_a_parallel_hybrid_vehicle..svg

Det kan finnas flera anledningar till att man väljer en hybridbil, till exempel att de är billigare i drift (eftersom det går åt mindre bränsle) och att man bidrar till att rädda miljön och klimatet. Om du vill kunna njuta av den miljö och natur som du hjälper till att rädda med din hybridbil, ska du också investera i ett uterum. På det sättet har du möjlighet att sitta ”ute” året runt, och blicka ut över solnedgångar och soluppgångar över din trädgård.

Leave a Reply

mts_cool