Radonmätning – ren luft på jobb och i hemmet

Radon är något som bildas från radiumpartiklar som letar sig in i inomhusluften och som vi varken kan se, lukta eller smaka. Det innebär en stor hälsorisk, och därför är det viktigt att göra mätningar för att ta reda på radonhalten i sin bostad. Det finns riktlinjer för hur man ska mäta och även statistik på hur många som drabbas av för hög radonhalt. Man kan även beställa radonmätning via https://radea.se/ där man kan få hjälp med radon- och ventilationsbesiktning i sin bostad eller på sin arbetsplats.

Hos radea.se kan man införskaffa flera olika slags mätningsmotorer. Du kan bland annat köpa en dosa som har en inbyggd motor som mäter radonhalten i rummet, eller en digital radonmätare som du placerar i ditt hem eller på arbetsplatsen, registrerar den och sedan skickar tillbaka den för att få en rapport, eller en mätare som du kopplar till din telefon och kan följa i realtid.
Det har aldrig varit så enkelt att hålla koll på radonhalten hemifrån.

Leave a Reply

mts_cool