Miljövänliga bilar

Det finns få saker som de senaste årtiondet orsakat så mycket debatt som bilarnas utsläpp. Allt eftersom vi insåg att mänskliga utsläpp av koldioxid hade en negativ effekt på planet insåg vi att mycket av orsaken till detta låg hos bilarna. Koldioxid bidrar till att hålla inne energi som kommer från solen, vilket gör att temperaturen gradvis ökar på planeten. Detta leder i sin tur till en rad utvecklingar som har en potentiellt katastrofal inverkan på så de olika ekosystemen som på samhällen jorden över. Särskilt oroande är att den höjda temperaturen smälter havsisar, vilket orsakar höjd havsnivå. Således kan många för människor viktiga områden komma att svämmas över och bli hav. För oss i Sverige kan den långsiktiga effekten (förutom att många områden förvandlas till havsbotten) vara att kallar hav gör att Golfströmmen inte håller oss varma längre; och således kan den globala uppvärmningen kontraintuitivt leda till en ny istid i Norden.

Bilarna en stor del av problemet

Eftersom de flesta bilar sedan det tidigare 1900-talet drivs på bensin – alltså ett fossilt bränsle bestående till stor del av koldioxid – så är bilarna en viktig del i bekämpandet av miljöhotet. Frågan om hur man kan göra bilarna och körandet mer miljövänligt har de senaste årtiondena varit ett viktigt mål för miljöaktivister, politiker och biltillverkare. Poängen är att vi behöver ta oss runt i samhället, och bilarna kan inte helt ersättas; det behövs ett personligt transportmedel. De olika regeringarna har tagit en stor mängd beslut i detta syfte. Det kan handla om höjda skatter på bensin, och subventioner på elbilar och annan grön teknologi i hopp om att få människor att köpa dessa istället. Ett exempel är att regeringen funderar på att införa miljözoner, där vissa typer av (oftast äldre) miljöfarliga bilar förbjuds från vissa områden. Moderna bilar har mycket lägre utsläpp än gamla, och regeringen försöker därför uppmuntra till användandet av modern bilteknologi. Frågan är bara hur stor effekt på folkhälsan och miljön reformerna kommer att ha, och om det inte finns bättre metoder.

Modern och grön bilteknologi

En av de mest lovande utvecklingar mot miljövänliga bilar är elbilarna. Elbilar fanns redan tidigt i bilens historia, men ställdes länge bort då bensindriva bilar både ansågs billigare och mer effektiva. Idag har man tagit ner elbilarna rån hyllan och dammat av dem. De senaste åren har ett flertal typer av elbilar släppts. Dessa kan vara helt och håller eldrivna eller till exempel en laddhybrid, vilken är en blandning. Miljözonerna är en tillfällig lösning för att hantera vissa typer av gamla bilar, främst då gamla dieselbilar som inte lever upp till EU:s regler. Men vissa menar att dessa typer av åtgärder inte kommer ha mycket effekt, och att det istället kan vara en bra idé att försöka göra sig av med dessa typer av bilar helt, kanske till och med förbjuda dem. Oavsett vad man anser behöver och får göras för miljöns skulle är det osannolikt att varken elbilen eller miljözoner i sig självt kommer bli lösningen; vi behöver ändra på mer.

Leave a Reply

mts_cool