Moderna motorer

Många moderna bilar drivs idag av fyrtaktsförbränningsbensinmotorer, vilket är en teknik som har utvecklas under det senaste århundradet. Om du jämför motorn i en gammal Ford Model T så verkar det kanske som mycket inte har förändrats. Andra tekniker som vi använder dagligen ser ut att ständigt förändrats men det verkar som teknikutvecklingen av bilmotorer går långsamt och medan det är tveksamt om Alexander Graham Bell skulle veta vad han ska göra med en iPhone så känner man igen motorn i en gammal Ford Model T. Samma grundprincip används i en bilmotor där förbränning av luft och bränsle utnyttja för att köra en bil.

En grundläggande bil är en komplex maskin men de underliggande principerna bakom en motor är ganska enkla att förstå. Kunskaper om hur en bilmotor fungerar kan hjälpa dig att leta efter den optimala motorn och även att optimera motorn så att den passar din kör stil och dina preferenser.

mercedes_v6_dtm_rennmotor_1996En fyrtaktsmotor använder en cykel av intag, kompression, förbränning och avgaser. Ett grundläggande underhållningsschema är nödvändigt för att se till att alla olika delar dels varar så länge som möjligt men även att de fungera på ett säkert sätt. En bensin bilmotor är inte så effektiv och endast ca 15 procent av energin i bensin omvandlas till mekanisk energi. Den mekaniska energin förflyttar bilen. En stor del av energin försvinner på grund av friktion och värmeförlust. För att lösa dessa problem så utrustas moderna motorer med olika tekniker för att gör dem mer effektiva.

En dieselmotor är designad för att bränna dieselbränsle som antänds av varm luft istället för en gnista. Idag finns det också andra typer av motorer som använder alternativa bränslen som väte eller elektricitet.

Vissa typer av motorer går lättare sönder och har fler problem än andra typer av motorer. Dessa motorer har svagare och känsligare delar och konstruktioner än många andra bilmotorer. Om du ska byta motor så är det således viktigt att företaget som du anlitar har gedigna kunskaper om den motor som den tänker använda när de byter ut en motor. Idag finns det motorexperter som kan installera begagnade motorer som hjälper till att förebygga framtida problem och haverier på grund av en svag motor.

Leave a Reply

mts_cool